Sadhana

Sadhana significa “purificació”. En aquesta pràctica matinal utilitzem més lleugerament els aspectes físics i de pranaiama del ioga per emfatitzar els beneficis del cant,  la música i la visualització. Utilitzem el model de la Sadhana Acuariana  ideat per Iogui Bhajan, en el que es treballa amb set mantres que es relacionen amb els set txakres.

Com la música és un element central en aquesta pràctica ens trobem amb la necessitat de coordinar veu, ritme, paraula i afinació amb els altres participants en un entorn de meditació. És una pràctica que ajuda a estovar rigideses i alhora desperta la consciència. Condueix a un contacte íntim i calmat que manifesta la qualitat del txakra del cor, en una energia harmònica compartida en tot el grup.