Quarantena

Un cop l’any, normalment coincidint amb la tardor, fem una quarantena. Es tracta de mantenir una pràctica durant quaranta dies sense interrupció. Com que les circumstancies de vida són diferents pels participants s’ofereixen diverses opcions que van des de compromisos simples i curts a altres més elaborats i llargs.

La quarantena va vinculada sempre a la revisió i treball  d’un tema personal que hom te necessitat de millorar.

La quarantena és fonamentalment una pràctica individual que es realitza a casa. No obstant, el Centre ofereix dos dies de Sadhana matinal en el que s’inclouen totes les pràctiques suggerides, com reforçament i motivació per completar-la.