2019

Cartell (2).jpg

En l’estat de meditació, en la consciència de l’aquí i ara, es desvetlla un sentiment de confiança que és indestructible. Aquí no hi ha res extern que la pugui reduir ni incrementar perquè sorgeix en el nivell de l’experiència del SER.

La Confiança és quelcom natural i inherent en l’ésser humà, però sovint no sabem connectar-hi o hem confós el seu sentit. Com a resultat podem sentir inseguretat i un neguit intern que compensem amb hàbits, formes de pensament i trets de caràcter. Descobrir-ho forma part del treball intern que acompanya el procés de meditar.

La confiança i la felicitat es troben íntimament vinculades. Treballar per augmentar quantitativa i qualitativament la confiança és incrementar el nivell de felicitat en la nostra vida.

Quan tenim CONFIANÇA som en el SER.

Quan som en el SER tenim CONFIANÇA.

L’entorn de Retir ens allunya del brogit quotidià en el que la ment es troba dispersa processant percepcions sensorials, emocions i, sobretot, pensaments incessants. En ell creem un marc adequat per a la pràctica de la meditació i reflexió en les ensenyances. Podem fer que la ment distreta s’assereni, la confusió es transformi en consciència i, en aquesta obertura, apareguin comprensions que donen sentit i enriqueixen la vida.

En el Retir es treballarà amb

Pràctiques de Ioga, Contemplacions i Meditació a la sala de treball i al aire lliure.

Estudi i reflexió de les Ensenyances sobre el tema del Retir.

Caminades contemplatives per la natura de l’entorn.

Acció quotidiana amb l’atenció plena que crea un ambient de retir personal i de grup.

El Retir transcorre majoritàriament en silenci, exceptuant alguns moments dins de certs treballs.

Una setmana abans es proposarà un treball i alimentació neta de preparació per fer a casa.

Als vespres farem dejuni mantenint el cos sense sòlids. Es podrà prendre un caldo de miso i/o infusions.

Cartell-2.jpg

La confiança condiciona totes les relacions que tenim en la nostra vida: amb la parella, filles/fills, pares, família, amics, coneguts. És determinant en la relació que cadascú té amb si mateix, amb la vida i amb la mort. L’obertura i perspectiva de la pròpia ment depèn del grau de confiança que hom té.

El relaxament o la tensió en la que es viu la vida té molt a veure en el confiar. És una qüestió nuclear que ja porta l’ésser humà des del naixement i s’instaura en els primers anys d’infantesa. Però durant la trajectòria de vida es pot reforçar o no. Tot dependrà del processament de les vivències que cadascú faci i, sobretot, de la consciència en la que es mira la vida. És per això que el treball amb la ment és fonamental per nodrir la confiança.

L’augment quantitatiu i qualitatiu de la confiança incrementa el nivell de felicitat en la nostra vida.

En el curs tractarem els següents aspectes:

* Què és la confiança.

* Vivència individual de la confiança.

* Control i confiança

* Reflexionar sobre els orígens de la confiança i la seva evolució.

* La confiança, l’esperança i la fe.

Part Teòrica

El curs es presentarà seguint una evolució des del concepte de confiança més primari fins a la visió més evolucionada i espiritual. Aquesta successió sempre s’acompanyarà de la revisió i investigació sobre el tema a nivell personal. El tipus de treball individual i grupal que es proposa és molt enriquidor per a tots els participants.

Part Pràctica

El curs té una part d’exercicis i treballs relacionats amb els temes exposats i, sobretot, aprenentatge de la practica de meditació que constitueixen la base per l’evolució personal.

 

2018

Cartell.jpg

A Montserrat es reuneixen d’una forma insòlita la natura en una manifestació excepcional i una espiritualitat inherent que estat nodrida per monjos, ermitans i peregrins des de fa més de mil anys. Ambdós són elements inseparables d’aquest indret.

Quan restem atents i en silenci es produeix una obertura que ens permet percebre més enllà de la noció habitual del jo. En aquest estat de consciència es viu en l’aquí i l’ara. Fet que fa possible la reconciliació amb el propi passat així com experimentar el que les tradicions espirituals anomenen el perdó. Des del creixement personal i espiritual el perdó és fruit d’un estat determinat de consciència i no tant una acció en si.

El conjunt del retir està dissenyat per:

Tenir una experiència de retir en grup amb comunió amb els elements de la natura montserratina (roca, bosc, flors, animals, persones, aire, cel...)

Conviure i compartir el valuós temps i espai amb el grup de participants

A partir de la practica del silenci extern accedir al silenci intern.

Programa

Durant el retir combinem practiques de Ioga i Meditació a la natura i a una sala de treball. Farem caminades contemplatives i meditacions per la muntanya. Compartirem silenci i una ensenyança amb el germà Vicenç Santamaria (Monjo de Montserrat) a l’ermita de la Santa Creu.

El curs transcorre majoritàriament en silenci.

Uns dies abans del retir es suggerirà realitzar una preparació de cos i ment.

Cartell (1).jpg

El Perdó és una paraula amb una llarga història individual i col·lectiva. En algunes persones pot crear rebuig per l’ús sovint manipulador utilitzat en les religions i en l’educació social i familiar. Més enllà de connotacions biogràfiques el perdó assenyala allò pendent o inacabat, que pot acompanyar un sentiment d’incapacitat o impotència.

Hi ha diferents nivells de perdó: el que és fàcil de donar perquè ha comportat poc perjudici o ha estat fruit d’un error reconegut. I el perdó difícil de sentir pel dolor i patiment que ha comportat o perquè aquest ha estat produït deliberadament. Perdonar és una acció que no es fa per a l’altre, sinó per a un mateix. Així, el veritable perdó mai no pot ser un acte que es realitza contra la pròpia voluntat sinó que és el resultat d’un estovament intern.

Amb la meditació aprenem fonamentalment a relaxar la ment i a deixar anar aferraments. En aquest sentit perdonar és similar a l’experiència de la meditació. La sinèrgia entre la meditació i el procés del perdó és una eina poderosa en el creixement personal i l’evolució espiritual. La practica de la meditació crea obertura en la ment, mentre que el procés amb el perdó allibera l’emoció retinguda fruit d’experiències doloroses.

L’acte genuí de perdonar neix d’un estat de Pau interna i serenitat en el que les resistències i rigideses s’han suavitzat, en el que cuidar-se és tant important com cuidar.

El primer i més important acte de perdó i d’amor és el que s’ofereix a un mateix

En el curs tractarem també els següents aspectes:

* L’ identificació i aferrament amb el passat com a sentit d’identitat.

* Reconèixer el propi sofriment i ocupar-se’n d’ell. Aprendre a cuidar-se.

* L’alliberament de vèncer l’orgull i reconèixer l’arrel de la ira, l’obstinació i la rancúnia.

* El ressentiment i què encobreix.

* Com gestionar i treballar els diferents tipus de perdó.

Part Teòrica

El curs es presentarà seguint una evolució des del concepte del perdó més primari fins a la visió més evolucionada i espiritual. Aquesta successió sempre s’acompanyarà de la revisió i investigació sobre el tema a nivell personal. El tipus de treball individual i grupal que es proposa és molt enriquidor per a tots els participants.

Part Pràctica

El curs té una part d’exercicis i treballs relacionats amb els temes exposats i, sobretot, aprenentatge de la practica de meditació que constitueixen la base per l’evolució personal.

2017

Cartell-3.jpg

La Meditació en les seves etapes avançades ens mostra clarament que estem dotats de dos tipus de ment. La ment ordinària que s’identifica amb el jo i la ment més enllà de tota identificació, que en podem dir l’Essència de la Ment.

L’una és la ment que fabrica pensaments, enganys i patiment. L’altra és el tipus de ment clara, flexible i espaiosa.

El repte que tenim com a humans és poder transformar la ment ordinària per tal d’alliberar-nos del sofriment i viure connectats al veritable ésser.

En aquest curs la paraula descobrir pren sentit en dos nivells:

1. A traves de l’anàlisi i investigació es destapen pas a pas les cobertures d’enganys i ignorància que ens limiten en les nostres vides.

2. Amb la pràctica de meditació es revelen nous estats interns on s’experimenta obertura, lleugeresa i consciència.

Durant el retir es treballarà per desenvolupar una continuïtat d’atenció i presència en el dia i en la nit. Farem practiques del Ioga del dormir per reduir les estrictes separacions entre l’estar “despert” o “adormit”.

Programa de treball:

L’estudi i investigació es realitza en el grup i en el treball individual que es proposarà per fer a casa. Després, en el retir de cap de setmana continuarà aquesta recerca juntament amb les vivències personals i col·lectives de pràctica, convivència en silenci i meditació.

Ioga del Dormir. Tècniques per preparar el dormir (postures, respiració i meditació.)

Pràctiques de Ioga i Meditació a les sales i a l’aire lliure.

Acció quotidiana amb atenció plena i conviure en harmonia amb el grup de practicants.

Serem majoritàriament en silenci, exceptuant alguns espais i moments dins de certes pràctiques.

El Retir es realitzarà en una preciosa masia situada en plena muntanya, bellament cuidada i disposada per a

2016

cartell_1.jpg

2015

0001.jpg
La Meditació, base per establir relacions sanes.png

2014

Visió Meditació i Acció.png
Quietud i Escolta Serena.png

2012-2013

Curs: “Ioga dels Somnis i Ioga del Dormir”

Retir: “Jo sóc, jo sóc”

2011-2012

Curs: “La Equanimitat: Base pel Veritable Amor”

Retir: “Transformar la Ment en la Pau Natural”

2010-2011

Curs: “La Compassió en la Meditació i en l’Acció.”

Retir: “Trobant la Pau i el Content Interiors”

2009-2010

Curs: “La Mort: Mirall de la Vida”

Retir: “La Pau Natural”

2008-2009

Curs: “El Prana dels 4 Elements”

Retir: “Les Tres Portes d’accès a la Veritat”

2008

Retir: “El Sol en un Bri d’Aire”

2007

Curs: “La Consciència en el Perdó”

2006

Retir: “Sa, Ta, Na, Ma (Infinit, Vida, Mort, Renaixement)”

Retir: “Meditació i Ment Neutral”

2005

Retir: “El Poder de la Paraula en el Miracle de la Comunicació”

Retir: “El Poder de la Ment: Més enllà del Pensament Racional”

2004

Retir: “La Percepció de la Realitat des de la Calma Mental i l’Obertura del Cor”

Retir: “4.com: Comprensió, Comunicació, Compartir, Compassió”

2002

Curs: “Familiaritza't amb la Respiració”