IMG_20180328_065007.jpg

Pranic Healing

És una teràpia que treballa amb els camps energètics (aura i txakres). El terapeuta, a través de les seves mans (sense tocar el cos físic) ajuda a descarregar i netejar l’energia densa o “contaminada” per després transferir i projectar energia (prana) neta i ordenada.

El PranicHealing va ser creat per MasterChoaKo Sui.  Basa la seva actuació en el principi de que l’estructura total del cos humà està formada per un cos físic visible i un altre cos energètic, que no es veu. Aquests dos cossos es troben tan estretament relacionats que el que li succeeix a un, afecta a l’altre. Qualsevol malaltia apareix primer en el cos energètic, per això la seva manifestació i evolució física es pot prevenir. Un trastorn que pateix el cos físic també pot ser sanat o alleujat treballant el cos energètic.

La manipulació de l’energia malalta en el cos energètic repercutirà positivament en el cos físic i emocional i aportarà una milloria important o de vegades la curació. Pranic Healing és un excel·lent treball que col·labora a gestionar malalties que s’estan tractant amb medicina habitual i natural. També complementa eficaçment amb a altres teràpies com l’acupuntura o el massatge.