20160201_164747.jpg

Integració Cos-Ment

Es realitza en sessions individuals. La intenció del treball és prendre consciència de les connexions que hi ha entre el cos, les emocions i la ment. Les eines que utilitzem són: la paraula, la consciència del cos, els exercicis de respiració, la visualització i la reflexió didàctica. Les sessions són la base per generar un treball que l’alumne realitzarà a casa diàriament amb la finalitat de refermar la reconstrucció del seu caràcter i reconducció de la seva energia.

La base d’aquestes sessions són la identificació d’idees i pensaments que distorsionen la salut i el benestar. Observar com són, quina és la seva procedència i en quin moment s’han generat és la primera de les tasques. Després d’aquesta higiene mental, el gruix del treball està en reorganitzar l’energia de la persona de forma que cos, emocions, ment i esperit funcionin en equilibri i integració.Es realitza en sessions individuals. La intenció del treball és prendre consciència de les connexions que hi ha entre el cos, les emocions i la ment. Les eines que utilitzem són: la paraula, la consciència del cos, els exercicis de respiració, la visualització i la reflexió didàctica. Les sessions són la base per generar un treball que l’alumne realitzarà a casa diàriament amb la finalitat de refermar la reconstrucció del seu caràcter i reconducció de la seva energia.

La base d’aquestes sessions són la identificació d’idees i pensaments que distorsionen la salut i el benestar. Observar com són, quina és la seva procedència i en quin moment s’han generat és la primera de les tasques. Després d’aquesta higiene mental, el gruix del treball està en reorganitzar l’energia de la persona de forma que cos, emocions, ment i esperit funcionin en equilibri i integració.